พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 7

เล่ม 31 ส่วน 7

  • 16. โคจรนานัตตญาณนิทเทส แสดงโคจรนานัตตญาณ 
  • 17. จริยานานัตตญาณนิทเทส แสดงจริยานานัตตญาณ 
  • 18. ภูมินานัตตญาณนิทเทส แสดงภูมินานัตตญาณ 
  • 19. ธัมมนานัตตญาณนิทเทส แสดงธัมมนานัตตญาณ 
  • 20-24. ญาณปัญจกนิทเทส แสดงญาณ 5 หมวด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน