พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 31

เล่ม 31 ส่วน 31

  • 10. สุญญกถา ว่าด้วยความว่าง 
  • 1. บทมาติกา 
  • 2. นิทเทส 
  • 3. ปัญญาวรรค หมวดว่าด้วยปัญญา 
  • 1. มหาปัญญากถา ว่าด้วยมหาปัญญา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน