พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 5

เล่ม 30 ส่วน 5

  • ว่าด้วยการถาม 3 (ต่อ) 
  • ว่าด้วยฝั่งนี้และฝั่งโน้น
  • ว่าด้วยผู้สงบ ปราศจากควัน
  • ว่าด้วยเหตุเกิดแห่งความโกรธ 10

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน