พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 11

เล่ม 30 ส่วน 11

  • ว่าด้วยเสนามาร (ต่อ) 
  • ว่าด้วยปริญญา 3
  • ว่าด้วยอาสวะ 4
  • ว่าด้วยปริญญา 3
  • ว่าด้วยอาสวะ 4
  • 8. เหมกมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาเหมกมาณพ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน