พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 28

เล่ม 29 ส่วน 28

  • ว่าด้วยการศึกษาเพื่อได้กามคุณ 
  • ว่าด้วยความเป็นผู้หลอกลวง
  • ว่าด้วยความเกียจคร้าน
  • ว่าด้วยการทำบุญมุ่งนิพพาน

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน