พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 8

เล่ม 28 ส่วน 8

  • 4. เนมิราชชาดก ว่าด้วยพระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน