พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 26

เล่ม 23 ส่วน 26

  • 6. สิลายูปสูตร ว่าด้วยจิตเปรียบด้วยเสาหิน
  • 7. ปฐมเวรสูตร ว่าด้วยภัยเวร1 สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยเวรสูตร ว่าด้วยภัยเวร สูตรที่ 2
  • 9. อาฆาตวัตถุสูตร ว่าด้วยอาฆาตวัตถุ
  • 10. อาฆาตปฏิวินยสูตร ว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาต
  • 11. อนุปุพพนิโรธสูตร ว่าด้วยอนุปุพพนิโรธ
  • 4. มหาวรรค หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่
  • 1. อนุปุพพวิหารสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารธรรม
  • 2. อนุปุพพวิหารสมาปัตติสูตร ว่าด้วยอนุปุพพวิหารสมาบัติ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน