พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 31

เล่ม 12 ส่วน 31

 • 5. จูฬยมกวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นคู่ หมวดเล็ก    
 • 1. สาเลยยกสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านสาละ   
 • เหตุปัจจัยนำไปสุคติและทุคติ  
 • อกุศลกรรมบถ 10 
 • กุศลกรรมบถ 10 
 • ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ  
 • ชาวบ้านสาละถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ  
 • 2. เวรัญชกสูตร ว่าด้วยชาวเมืองเวรัญชา   
 • เหตุปัจจัยนำไปสุคติและทุคติ  
 • อกุศลกรรมบถ 10 
 • กุศลกรรมบถ 10 
 • ผลแห่งความประพฤติสม่ำเสมอ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน