พระไตรปิฎก เล่ม 8 ส่วน 11

เล่ม 8 ส่วน 11

  • คัพภินีวรรค 
  • กุมารีภูตวรรค 
  • ฉัตตุปาหนวรรค 
  • รวมสิกขาบทที่มีในปาจิตติยกัณฑ์ 95 สิกขาบท 
  • รวมวรรคที่มีในที่มีในปาจิตติยกัณฑ์ 
  • ปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
  • คำถาม-คำตอบสถานที่บัญญัติเป็นต้นในปาฏิเทสนียกัณฑ์ 
  • รวมสิกขาบทที่มีในปาฏิเทสนียกัณฑ์

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน