พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 10

เล่ม 1 ส่วน 10

 • เรื่องให้ลงจากหลังคา ๓ เรื่อง      
 • เรื่องกระโดดหน้าผา ๒ เรื่อง      
 • เรื่องอบตั้ว ๓ เรื่อง      
 • เรื่องนัตถ์ยา ๓ เรื่อง      
 • เรื่องนวด ๓ เรื่อง      
 • เรื่องให้อาบน้ำ ๓ เรื่อง      
 • เรื่องให้ทาน้ำมัน ๓ เรื่อง      
 • เรื่องให้ลุกขึ้น ๓ เรื่อง      
 • เรื่องทำให้ล้ม ๓ เรื่อง      
 • เรื่องให้ตายด้วยน้ำฉัน ๓ เรื่อง      
 • เรื่องหญิงมีครรภ์กับชายชู้ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องหญิงร่วมสามี ๒ เรื่อง      
 • เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง ๒ คนตาย ๑ เรื่อง      
 • เรื่องฆ่ามารดาและบุตรทั้ง ๒ คนไม่ตาย ๑ เรื่อง      
 • เรื่องให้รีด ๑ เรื่อง      
 • เรื่องนาบครรภ์ให้ร้อน ๑ เรื่อง      
 • เรื่องจี้ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องทับ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องฆ่ายักษ์ ๑ เรื่อง      
 • เรื่องส่งไปสู่ที่มีสัตว์ร้ายและยักษ์ดุ ๙ เรื่อง      
 • เรื่องสำคัญว่าใช่ ๔ เรื่อง      
 • เรื่องประหาร ๓ เรื่อง      
 • เรื่องพรรณนาสวรรค์ ๓ เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน