พระไตรปิฎก เล่ม 36 ส่วน 4

เล่ม 36 ส่วน 4

 • 6. ทุกะ 
 • รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในฉัฏฐนัย 123 บท 
 • 7. สัตตมนัย 
 • 7. สัมปยุตเตนวิปปยุตตปทนิทเทส 
 • รวมบทธรรมในสัตตมนัย 37 บท
 • 8. อัฏฐมนัย 
 • 8. วิปปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส 
 • รวมบทธรรมที่ไม่ได้ในอัฏฐมนัย 47 บท
 • 9. นวมนัย 
 • 9. สัมปยุตเตนสัมปยุตตปทนิทเทส
 • รวมบทธรรมในนวมนัย 120 บท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน