พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 9

เล่ม 29 ส่วน 9

  • ว่าด้วยคนเศร้าโศกเพราะการยึดถือ 
  • ว่าด้วยการยึดถือเบญจขันธ์
  • ว่าด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องอุปมาเหมือนความฝัน
  • ว่าด้วยสิ่งต่างๆ สลายไปเหลือแต่ชื่อ
  • ว่าด้วยความตระหนี่ 5 อย่าง
  • ว่าด้วยโมเนยยธรรม 3 ประการ
  • ว่าด้วยผู้ประพฤติหลีกเร้น
  • ว่าด้วยสิ่งเป็นที่รัก 2 จำพวก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน