พระไตรปิฎก เล่ม 2 ส่วน 16

เล่ม 2 ส่วน 16

 • นิกกัฑฒนสิกขาบท ว่าด้วยการฉุดลากออก
 • เรื่องพระสัตตรสวัคคีย์
 • เวหาสกุฏิสิกขาบท ว่าด้วยกุฎีชั้นลอย 
 • เรื่องภิกษุ 2 รูป
 • มหัลลกวิหารสิกขาบท ว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่ 
 • เรื่องพระฉันนะ
 • สัปปาณกสิกขาบท ว่าด้วยสิ่งมีชีวิต 
 • เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวี
 • รวมสิกขาบทที่มีอยู่ในภูตคามวรรค 
 • โอวาทวรรค หมวดว่าด้วยโอวาท
 • โอวาทสิกขาบท ว่าด้วยการสั่งสอนภิกษุณี 
 • เรื่องพวกภิกษุฉัพพัคคีย์
 • วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาแต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณี
 • เรื่องพระฉัพพัคคีย์
 • ทรงประชุมสงฆ์แต่งตั้งภิกษุสั่งสอนภิกษุณี
 • คุณสมบัติของภิกษุผู้สั่งสอนภิกษุณี 8 อย่าง
 • ครุธรรม 8 ข้อ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน