พระไตรปิฎก เล่ม 16 ส่วน 20

เล่ม 16 ส่วน 20

 • 12. อปคตสูตร ว่าด้วยปราศจากอหังการ มมังการและมานะ
 • 8. ลักขณสังยุต  
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1
 • 1. อัฏฐิสูตร ว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูก
 • 2. เปสิสูตร ว่าด้วยเปรตมีแต่ร่างชิ้นเนื้อ
 • 3. ปิณฑสูตร ว่าด้วยเปรตร่างก้อนเนื้อ
 • 4. นิจฉวิสูตร ว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศชาย
 • 5. อสิโลมสูตร ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นดาบเพศชาย
 • 6. สัตติสูตร ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นหอกเพศชาย
 • 7. อุสุโลมสูตร ว่าด้วยเปรตร่างมีขนเป็นลูกศรเพศชาย
 • 8. สูจิโลมสูตร ว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย
 • 9. ทุติยสูจิโลมสูตร ว่าด้วยเปรตมีร่างถูกเข็มทิ่มแทงเพศชาย สูตรที่ 2
 • 10. กุมภัณฑสูตร ว่าด้วยเปรตมีอัณฑะโตเท่าหม้อ
 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2
 • 1. สสีสกสูตร ว่าด้วยเปรตจมหลุมคูถท่วมศีรษะเพศชาย
 • 2. คูถขาทสูตร ว่าด้วยเปรตกินคูถเพศชาย
 • 3. นิจฉวิตถีสูตร ว่าด้วยเปรตร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิง
 • 4. มังคุลิตถีสูตร ว่าด้วยเปรตรูปร่างน่าเกลียดเพศหญิง
 • 5. โอกิลินีสูตร ว่าด้วยเปรตร่างถูกไฟลวกเพศหญิง
 • 6. อสีสกสูตร ว่าด้วยเปรตศีรษะขาด
 • 7. ปาปภิกขุสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุชั่ว
 • 8. ปาปภิกขุนีสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นภิกษุณีชั่ว
 • 9. ปาปสิกขมานาสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสิกขมานาชั่ว
 • 10. ปาปสามเณรสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสามเณรชั่ว
 • 11. ปาปสามเณรีสูตร ว่าด้วยเปรตมีรูปเป็นสามเณรีชั่ว
 • 9. โอปัมมสังยุต  
 • 1. กูฏสูตร ว่าด้วยเรือนยอด 
 • 2. นขสิขสูตร ว่าด้วยฝุ่นติดปลายเล็บ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน