พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 7

เล่ม 1 ส่วน 7

 •     เรื่องไม่ได้ลัก ๗ เรื่อง      
 •     เรื่องลัก ๗ เรื่อง      
 •     เรื่องลักของสงฆ์ ๗ เรื่อง      
 •     เรื่องลักดอกไม้ ๗ เรื่อง      
 •     เรื่องพูดตามคำบอก ๓ เรื่อง      
 •     เรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษี ๓ เรื่อง      
 •     เรื่องปล่อยสุกร ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องปล่อยเนื้อ ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องปล่อยปลา ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องกลิ้งทรัพย์ในยาน ๑ เรื่อง      
 •     เรื่องชิ้นเนื้อ ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องไม้ ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องผ้าบังสุกุล ๑ เรื่อง      
 •     เรื่องข้ามน้ำ ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องฉันทีละน้อย ๑ เรื่อง      
 •     เรื่องชักชวนกันไปลัก ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องกำมือที่กรุงสาวัตถี ๔ เรื่อง      
 •     เรื่องเนื้อเป็นเดน ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องหญ้า ๒ เรื่อง      
 •     เรื่องให้แบ่งของสงฆ์ ๗ เรื่อง

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน