พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 2

เล่ม 1 ส่วน 2

 • ปาราชิกกัณฑ์
 • ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
 • ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรม
 • สุทินภาณวาร
 • สุทินกลันทบุตรออกบวช
 • บิดาวิงวอนให้ลาสิกขา
 • พระสุบินเสพเมถุนธรรม
 • ทวยเทพกระจายข่าว
 • ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบท
 • พระบัญญัติ
 • เรื่องลิงตัวเมีย
 • พระอนุบัญญัติ
 • สันถตภาณวาร
 • เรื่องพวกภิกษุวัชชีบุตร
 • พระอนุบัญญัติ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน