พระไตรปิฎก เล่ม 5 ส่วน 12

เล่ม 5 ส่วน 12

 • วิสาขาวัตถุ ว่าด้วยนางวิสาขากราบทูลขอพร
 • เรื่องฝนตกพร้อมกัน 4 ทวีป
 • เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผ้าอาบน้ำฝน เป็นต้น
 • คาถาอนุโมทนา
 • นิสีทนาทิอนุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตผ้ารองนั่ง เป็นต้น
 • เรื่องภิกษุนอนหลับขาดสติสัมปชัญญะ
 • นอนหลับขาดสติสัมปชัญญะมีโทษ 5 อย่าง
 • นอนหลับมีสติสัมปชัญญะ มีอานิสงส์ 5 อย่าง
 • เรื่องผ้าปูนั่งผืนเล็กเกินไป
 • เรื่องฝีดาษ
 • เรื่องทรงอนุญาตผ้าเช็ดปาก
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ถือวิสาสะผ้าเปลือกไม้
 • เรื่องไตรจีวรบริบูรณ์
 • ปัจฉิมวิกัปปนุปคจีวราทิกถา ว่าด้วยผ้าที่ต้องวิกัปเป็นอย่างต่ำเป็นต้น
 • เรื่องอธิษฐาน
 • เรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงต้องวิกัป
 • เรื่องอุตตราสงค์ที่ทำจากผ้าบังสกุลหนัก
 • เรื่องชายสังฆาฏิไม่เสมอกัน
 • เรื่องด้ายหลุดลุ่ย
 • เรื่องแผ่นสังฆาฏิลุ่ยออก
 • เรื่องผ้าไม่พอ
 • เรื่องผ้าเพลาะ
 • ทรงอนุญาตให้ให้ผ้าแก่โยมมารดาบิดาได้
 • เรื่องจีวรเกิดขึ้นมาก 
 • เรื่องเก็บจีวรไว้ในวิหารอันธวัน
 • เรื่องท่านพระอานนท์เผลอสติ
 • สังฆิกจีวรุปปาทกถา ว่าด้วยการให้จีวรเกิดขึ้นแก่สงฆ์
 • เรื่องภิกษุรูปเดียวจำพรรษา
 • เรื่องภิกษุอยู่รูปเดียวตลอดฤดูกาล
 • เรื่องเถระสองพี่น้อง
 • เรื่องภิกษุ 3 รูปจำพรรษาในกรุงราชคฤห์
 • อุปนันทสักยปุตตวัตถุ ว่าด้วยพระอุปนันทศากยบุตร
 • เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาแล้วไปอาวาสใกล้บ้าน
 • เรื่องพระอุปนันทะจำพรรษาใน 2 อาวาส

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน