พระไตรปิฎก เล่ม 7 ส่วน 14

เล่ม 7 ส่วน 14

  • อาจริยวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในพระอาจารย์ 
  • อันเตวาสิกวัตตกถา ว่าด้วยวัตรปฏิบัติในอันเตวาสิก 
  • รวมเรื่องที่มีในวัตตขันธกะ

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน