พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 3

เล่ม 4 ส่วน 3

 • อุรุเวลปาฏิหาริยกถา ว่าด้วยปาฏิหาริย์ที่ตำบลอุรุเวลา
 • เรื่องชฎิล 3 พี่น้อง
 • ปาฏิหารย์ที่ 1 เรื่องโรงบูชาไฟ
 • คาถาสรุป
 • ปาฏิหารย์ที่ 2 เรื่องท้าวมหาราชทั้ง 4
 • ปาฏิหารย์ที่ 3 เรื่องท้าวสักกะ
 • ปาฏิหารย์ที่ 4 เรื่องท้าวสหัมบดีพรหม
 • ปาฏิหารย์ที่ 5 เรื่องชาวอังคะและมคธ
 • เรื่องผ้าบังสกุล
 • เรื่องสระโบกขรณี
 • เรื่องขยำผ้าบังสกุลบนแผ่นศิลา
 • เรื่องพาดผ้าบังสกุลบนต้นกุ่ม
 • เรื่องผึ่งผ้าบังสกุลบนแผ่นศิลา
 • ปาฏิหารย์เก็บผลหว้า
 • ปาฏิหารย์เก็บผลมะม่วง ผลมะขามป้อม ดอกปาริฉัตร
 • เรื่องพวกชฎิลฝ่าฝืน
 • เรื่องพวกชฎิลก่อไฟ
 • เรื่องพวกชฎิลดำน้ำ
 • เรื่องภาชนะใส่ไฟ
 • เรื่องฝนตกน้ำท่วม
 • ชฏิล 3 พี่น้องทูลขอการบรรพชาอุปสมบท
 • อาทิตตปริยายสูตร

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน