พระไตรปิฎก เล่ม 4 ส่วน 16

เล่ม 4 ส่วน 16

 • ปัญจอัปปหิตานุชชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อสหธรรมิกทั้ง 5 จะไม่ส่งฑูตมา
 • เรื่องภิกษุเป็นไข้ เป็นต้น
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุ 10 กรณี
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยภิกษุณี 9 กรณี
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสิกขมานา 6 กรณี
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามาณร 6 กรณี
 • สัตตาหกรณียะเนื่องด้วยสามาณรี 6 กรณี
 • สัตตอัปปหิตานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อบุคคล 7 จำพวกไม่ได้ส่งฑูตมา
 • เรื่องมารดาบิดาเป็นไข้
 • ปหิตานุชานนา ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเมื่อพี่ชายน้องชายเป็นต้นส่งฑูตมา
 • ทรงอนุญาตสัตตาหกรณียะเฉพาะกิจของสงฆ์
 • อันตรายอนาปัตติวิสสเฉทวาร ว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีอันตราย
 • เรื่องสัตว์ร้ายเบียดเบียน
 • เรื่องงูเบียดเบียน
 • เรื่องพวกโจรเบียดเบียน
 • เรื่องปีศาจรบกวน
 • เรื่องหมู่บ้านถูกไฟไหม้
 • เรื่องเสนาสนะถูกไฟไหม้
 • เรื่องหมู่บ้านถูกน้ำท่วม
 • เรื่องเสนาสนะถูกน้ำท่วม
 • เรื่องชาวบ้านอพยพไปเพราะโจรภัย
 • เรื่องทรงอนุญาตให้ตามทายกมีจำนวนมากกว่า
 • เรื่องไม่ได้โภชนะธรรมดาหรือประณีต เป็นต้น
 • เรื่องสตรีนิมนต์
 • เรื่องหญิงแพศยานิมนต์
 • เรื่องพบขุมทรัพย์
 • สังฆเภทอนาปัตติวัสสเฉทวาร ว่าด้วยการขาดพรรษาโดยไม่ต้องอาบัติในเมื่อมีผู้พยายามทำลายสงฆ์
 • เรื่องทำลายสงฆ์ 8 กรณี

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน