พระไตรปิฎก เล่ม 28 ส่วน 4

เล่ม 28 ส่วน 4

  • 21. อสีตินิบาต 
  • 1. จูฬหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ติดบ่วง 
  • 2. มหาหังสชาดก ว่าด้วยพญาหงส์ติดบ่วง 
  • 3. สุธาโภชนชาดก ว่าด้วยอาหารทิพย์ 
  • 4. กุณาลชาดก ว่าด้วยนกดุเหว่า  
  • 5. มหาสุตโสมชาดก ว่าด้วยพระเจ้ามหาสุตโสมทรงทรมานโจรโปริสาท

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน