พระไตรปิฎก เล่ม 1 ส่วน 16

เล่ม 1 ส่วน 16

 • สังฆาทิเสสกัณฑ์
 • สุกกวิสัฏฐิสิกขาบท ว่าด้วยการจงใจทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน
 • เรื่องพระเสยยสกะ
 • เรื่องภิกษุหลายรูป
 • อุบาย 4 ประการ 
 • กาล 5      
 • เจตนา 10 ประการ    
 • วัตถุที่ประสงค์ 10 ประการ 
 • สุทธิกสังฆาทิเสส      
 • น้ำอสุจิเคลื่อน 5 กาล      
 • เจตนา 10 อย่าง   
 • วัตถุประสงค์ 10 อย่าง      
 • ขัณฑจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล      
 • พัทธจักร มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูล      
 • ขัณฑจักร มีเจตน

More from pacman

ถูกรวมอยู่ใน