ไทยไตรปิฎก | สจฺเจนาลิกวาทินํ
15871
post-template-default,single,single-post,postid-15871,single-format-quote,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

— สจฺเจนาลิกวาทินํ

พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง

บอกบุญ :