ไทยไตรปิฎก | อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
15868
post-template-default,single,single-post,postid-15868,single-format-quote,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละดี

— อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย

ชนะตนนั่นแหละดี

บอกบุญ :