ไทยไตรปิฎก | ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี
15854
post-template-default,single,single-post,postid-15854,single-format-quote,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

— ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

บอกบุญ :